Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen består af 5 medlemmer.

Styrelsen bliver valgt for 2 år adgangen. Valget finder sted i lige årstal.
Valgt for perioden 2022 til 2024:

Lisbeth Bøwes
Niel Kris􀆟an Bech Jensen
Michael Laursen
Peter Ravn
Thomas Raa Olsen