Kredsstyrelsens anbefaling - OK21

Ok Stem
Brug din stemme! Der kan stemmes helt frem til den 19. april kl. 9.00

Lisbeth Bøwes:
Jeg anbefaler et JA til Ok21-resultatet. I kender sangen:’ På det jævne..’ Og med den aktuelle covidsamfundssituation, så er OK21-resultatet også derefter. Sikret realløn og reguleringsordning. Udbygning af
gruppelivsordningen og enkelte andre små forbedringer til mindre grupper. Periodeprojekter om kompetenceudvikling og seniorforhold. Resultatet er på det jævne; men tilfredsstillende, når man tager forholdene i betragtning.

Niels Kristian B. Jensen:
Resultatet af OK21-forhandlingerne er på ingen måde fantastisk. Lønstigningerne holder kun lige nøjagtigt reallønnen, og de øvrige resultater er få og små. Når jeg alligevel vælger at stemme "ja"
uden den stor begejstring, er det fordi jeg ikke ser nogen realistisk mulighed for, at vi kan konflikte os til et bedre resultat i den nuværende situation præget af COVID-19.

Patrick Schunck:
Hvad kan man sige om OK21?
Den er for lang. TRs tid til arbejdet omkring A20 er ikke sikret. Lønstigningerne er minimale. Man er enige om, at der skal kigges på kompetenceudvikling, men har ingen konkrete løsninger på bordet.
Alligevel stemmer jeg ja. For det bliver ikke bedre. Se uddybende kommentar i Folkeskolen.

Peter Ravn:
Jeg stemmer JA til OK21 fordi det sikrer en lille reallønsforbedring. Når det danske samfund står overfor kæmpe budgetmæssige udfordringer pga Corona-nedlukning, vil det være dårlig timing at kræve store lønforbedringer. Det må komme næste gang! Jeg er tilfreds med, at der sættes yderligere initiativer igang ift det psykiske arbejdsmiljø og ifm med seniorordninger.

Michael Aagaard Laursen:
Lad det være sagt med det samme, det er ikke et stort resultat. Dog er reallønnen sikret. Men i den Covid19 situation vi er i nu, får vi ikke et bedre tilbud. Den seneste nedlukning har vist, hvor meget lærernes betydning har for elevernes læring og trivsel. Forældrene har presset på, for at få skolen åbnet igen. Selvom dette burde tale for bedre løn og
arbejdsforhold for lærerne, kan jeg desværre ikke se, at vi kan få mere ud af et nej og dermed strejke. Tværtimod vil det give negativ omtale af lærerne i en tid, hvor det er blevet klart hvor vigtig Lærerne er for
skolen. Vi har nu 3 år til at positionere os som en faggruppe, som tager samfundsansvar og har en vigtig samfunds funktion. Til OK24 kan vi komme med krav om bedre løn og arbejdsforhold, når Covid19 krisen er ovre. Så har vi også erfaringerne med fra lærernes nye arbejdstid, A20. Derfor mener jeg, man skal stemme JA til OK21. Kampen skal tage til OK24.

Thomas Raa Olsen:
Det har aldrig været tydeligere at den offentlige sektor er afgørende for landet.
ALLE priser sygeplejerskerne, pædagogerne og lærerne - lige indtil anprisningen skal omsættes til andet end tomme ord.
Stem NEJ - det er en ommer!

Emner

Målgruppe