Politik OK21

OK-21 forberedelse

Ok21 Blaa
COVID-19 har "aflyst" den traditionelle optakt til OK

Hovedstyrelsen besluttede i foråret 2020, at de planlagte aktiviteter i forbindelse med kravopstilling til OK21 blev aflyst som følge af COVID-19, og at inddragelse af foreningen primært vil bestå af kredsenes input på baggrund af kendskabet til medlemmerne.

Som præsenteret på kredsformandsmødet 11. august, er forventningerne, at de kommende overenskomstforhandlinger vil være påvirkede af, at verdensøkonomien er i krise som følge af COVID-19, og at den offentlige økonomi er afhængig af lønudviklingen i den private sektor.

En afgørende forberedelse frem mod OK21 er derfor at forventningsafstemme med medlemmerne, da medlemmerne kan have mange ønsker til vilkårsforbedringer. I lyset af den særlige økonomiske situation, har overenskomstudvalget indstillet til hovedstyrelsen, at sikring af medlemmernes realløn bør være det højest prioriterede krav ved forhandlingen, som øvrige krav må vige for. I krisetider kan målsætningen om at sikre reallønnen være vanskelig at opfylde. Derudover vil det være særdeles vanskeligt at realisere andre krav, der betyder omfordeling af midler, i en situation, hvor midlerne er små.

Hovedstyrelsens beslutning om, at indsamlingen af OK-krav er forankret i kredsene samtidig med den særlige opmærksomhed på at forventningsafstemme med medlemmerne medfører, at I i de enkelte kredse konkret må afveje, hvordan og hvornår tillidsrepræsentanter og/eller medlemmer inddrages i, hvordan kravene til OK21 skal se ud.

Følg med på dlf.org HER

Minihåndbog for OK (der står godt nok 18, men den gælder også nu)