2021 Ekstra generalforsamling

Som udløber af GF 2021 afholdes ekstraordinær generalforsamling

1 Valg af dirigent.

2 Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingens afvikling.

3 Forslag til vedtægtsændringer jvnf. seneste ordinære generalforsamlingsindstilling, punkt 4, forslag B:

Kredsstyrelsen indstiller hermed, at der tages stilling til følgende tre vedtægtsændringer, oplistet efter mest indgribende ændring først:
Djurs Lærerforenings vedtægter:

A. § 8: ’Kredsstyrelsen består af 6 medlemmer’ Forslås ændret til: ’Kredsstyrelsen består af 5 medlemmer’

B. §8 anden spalte, afsnit tre: ’Dog skal der indtræde mindst to kandidater ansat i hver kommune. Forslås ændret til: ’Der skal indtræde mindst to kandidater ansat i hver kommune.’

C. §8, stk. 2 - anden spalte, afsnit fire: ’Der vælges mindst 2 suppleanter til kredsstyrelsen. Forslås ændret til: ’Til kredsstyrelsen vælges mindst 1 suppleant ansat i hver kommune.’

4 Eventuelt.

Dokumenter:

DAGSORDEN

FORRETNINGSORDEN

GÆLDENDE VEDTÆGT